Kurikulum

Kode MKNama Mata KuliahJenis MKSKS
Semester 1
1.MKWU01Pendidikan Agama Islam
PENYELENGGARA INSTITUSI
Prasyarat: tidak ada
Wajib2 SKS
2.MKWU02Bahasa Indonesia
PENYELENGGARA INSTITUSI
Prasyarat: tidak ada
Wajib2 SKS
3.MKWU03Pendidikan Pancasila
PENYELENGGARA INSTITUSI
Prasyarat: tidak ada
Wajib2 SKS
4.MKKD1001Dasar Pemrograman
Prasyarat: tidak ada
Wajib3 SKS
5.MKKD1002Pengantar Sistem Digital
Prasyarat: tidak ada
Wajib3 SKS
6.MKKD1004Pengantar Kalkulus
Prasyarat: tidak ada
Wajib2 SKS
7.MKKD1009Arsitektur dan Organisasi Komputer
Prasyarat: tidak ada
Wajib3 SKS
8.MKKL1006Teori Peluang
Boleh diprogram oleh mahasiswa luar PT
Prasyarat: tidak ada
Wajib2 SKS
Semester 2
1.MKWI01Matematika Dasar
PENYELENGGARA INSTITUSI
Prasyarat: tidak ada
Wajib2 SKS
2.MKWI02Bahasa Inggris
PENYELENGGARA INSTITUSI
Prasyarat: tidak ada
Wajib2 SKS
3.MKWI03Aqidah Akhlak
PENYELENGGARA INSTITUSI
Prasyarat: tidak ada
Wajib2 SKS
4.MKWI04Komputer dan Gadget
PENYELENGGARA INSTITUSI
Prasyarat: tidak ada
Wajib2 SKS
5.MKWU04Pendidikan Kewarganegaraan
PENYELENGGARA INSTITUSI
Prasyarat: tidak ada
Wajib2 SKS
6.MKKD1007Metode Numerik
Prasyarat: tidak ada
Wajib3 SKS
7.MKKD1008Sistem Operasi
Prasyarat:
▸ MKWI04 — Komputer dan Gadget
Wajib3 SKS
8.MKKL1005Pemrograman Web
PENYELENGGARA LINTAS PRODI
Prasyarat: tidak ada
Wajib3 SKS
Semester 3
1.MKKD1005Matematika Diskrit
Prasyarat: tidak ada
Wajib3 SKS
2.MKKD1010Pengantar Basis Data
Prasyarat: tidak ada
Wajib3 SKS
3.MKKD1011Komunikasi Data
Prasyarat: tidak ada
Wajib3 SKS
4.MKKD1012Rekayasa Perangkat Lunak
Prasyarat: tidak ada
Wajib3 SKS
5.MKKD1017Etika Profesi
Boleh diprogram oleh mahasiswa luar PT
Prasyarat: tidak ada
Wajib2 SKS
6.MKKD511Statistika Dasar
Lintas Prodi: Diselenggarakan oleh S1 PMAT
Prasyarat: tidak ada
Wajib3 SKS
7.MKKL1001Desain dan Analisis Algoritma
Prasyarat: tidak ada
Wajib3 SKS
8.MKKL1034Teori Bahasa dan Otomata
Prasyarat:
▸ MKKD1005 — Matematika Diskrit
Wajib3 SKS
Semester 4
1.MKKD1003Aljabar Vektor dan Matriks
Prasyarat: tidak ada
Wajib3 SKS
2.MKKD1006Struktur Data dan Algoritma
Prasyarat:
▸ MKKD1001 — Dasar Pemrograman
Wajib3 SKS
3.MKKD1013Interaksi Manusia dan Komputer
Prasyarat: tidak ada
Wajib3 SKS
4.MKKD1015Jaringan Komputer
Prasyarat:
▸ MKKD1011 — Komunikasi Data
Wajib3 SKS
5.MKKD1016Kecerdasan Buatan
Prasyarat: tidak ada
Wajib3 SKS
6.MKKL1002Sistem Basis Data
PENYELENGGARA LINTAS PRODI
Prasyarat:
▸ MKKD1010 — Pengantar Basis Data
Wajib3 SKS
7.MKKL1003Pemrograman Berorientasi Objek
Prasyarat:
▸ MKKL1001 — Desain dan Analisis Algoritma
▸ MKKD1005 — Matematika Diskrit
Wajib3 SKS
8.MKKL1004Grafika Komputer
Prasyarat:
▸ MKKL1001 — Desain dan Analisis Algoritma
Wajib3 SKS
Semester 5
1.MKWI05Kewirausahaan
PENYELENGGARA INSTITUSI
Prasyarat: tidak ada
Wajib2 SKS
2.MKKL1007Keamanan Jaringan
Boleh diprogram oleh mahasiswa luar PT
Prasyarat:
▸ MKKD1015 — Jaringan Komputer
Wajib3 SKS
3.MKKL1008Manajemen Proyek
Boleh diprogram oleh mahasiswa luar PT
Prasyarat:
▸ MKKD1012 — Rekayasa Perangkat Lunak
Wajib3 SKS
4.MKKL1009Jaringan Syaraf Tiruan
Boleh diprogram oleh mahasiswa luar PT
Prasyarat:
▸ MKKD1016 — Kecerdasan Buatan
Wajib3 SKS
5.MKKL1010Multimedia
Boleh diprogram oleh mahasiswa luar PT
Prasyarat:
▸ MKKL1004 — Grafika Komputer
Wajib3 SKS
6.MKKL1011Data Mining
Boleh diprogram oleh mahasiswa luar PT
Prasyarat:
▸ MKKL1002 — Sistem Basis Data
Wajib3 SKS
7.MKKL1013Metodologi Penelitian
Prasyarat: tidak ada
Wajib3 SKS
8.MKKL1021Perancangan User Interface dan User Experience (*)
Prasyarat:
▸ MKKD1013 — Interaksi Manusia dan Komputer
Pilihan3 SKS
Semester 6
1.MBKM1001Praktik Kerja Lapangan
Prasyarat: tidak ada
Wajib4 SKS
2.MKKL1014Pengantar Algoritma Deep Learning
Prasyarat:
▸ MKKL1009 — Jaringan Syaraf Tiruan
Wajib3 SKS
3.MKKL1015Analisis dan Pemodelan Spasial
Prasyarat:
▸ MKKL1004 — Grafika Komputer
Wajib3 SKS
4.MKKL1016Pengolahan Citra Digital
Prasyarat: tidak ada
Wajib3 SKS
5.MKKL1020Administrasi Basis Data (*)
Prasyarat: tidak ada
Pilihan3 SKS
6.MKKL1032Pemrograman Jaringan Komputer (*)
Prasyarat:
▸ MKKD1015 — Jaringan Komputer
Pilihan3 SKS
Semester 7
1.MKKL1012Technopreneurship
Prasyarat:
▸ MKWI05 — Kewirausahaan
Wajib3 SKS
2.MKKL1017Program Profesional
Prasyarat: tidak ada
Wajib3 SKS
3.MKKL1018Penjaminan Mutu Perangkat Lunak (*)
Prasyarat:
▸ MKKL1008 — Manajemen Proyek
Pilihan3 SKS
4.MKKL1019Requirement Engineering (*)
Prasyarat:
▸ MKKD1012 — Rekayasa Perangkat Lunak
Pilihan3 SKS
5.MKKL1022Pemrograman Mobile (*)
Prasyarat:
▸ MKKD1001 — Dasar Pemrograman
Pilihan3 SKS
6.MKKL1028Pemrograman Jaringan Kluster (*)
Prasyarat:
▸ MKKD1015 — Jaringan Komputer
Pilihan3 SKS
7.MKKL1029Wireless/Mobile Computing (*)
Prasyarat:
▸ MKKD1015 — Jaringan Komputer
▸ MKKL1005 — Pemrograman Web
Pilihan3 SKS
8.MKKL1030Sistem Paralel dan Terdistribusi (*)
Prasyarat:
▸ MKKD1011 — Komunikasi Data
Pilihan3 SKS
9.MKKL1031Pemodelan Komunikasi Data dan Jaringan (*)
Prasyarat:
▸ MKKD1015 — Jaringan Komputer
Pilihan3 SKS
Semester 8
1.MKKL1033Tugas Akhir
Prasyarat:
▸ MKKL1013 — Metodologi Penelitian
Wajib4 SKS
Total SKS158
Sumber: Data OPENSIMKA Per Mei 2024

“Bangun Negeri, Bijakkan Bangsa”